Bruksvilkår

P.Nor Management eier nettstedet batvask.no, markedsført under navnet Båtvaskeriet. Båtvaskeriet er en online booking-løsning som lar båteiere bestille time hos Fjordservice AS på Vollen Marina som utfører vask i båtvaskeanlegget. Det er marinaen som eier og drifter båtvaskeanlegget som selv er ansvarlig for å holde en oppdatert kalender og sørge for at maskinen er bemannet til oppgitte tidspunkt og således er operativ. Som eier og driftsansvarlig for båtvaskeanlegget, er marinaen også ansvarlig for din totale kundeopplevelse. Båtvaskeriet kan ikke holdes ansvarlig for problemer du måtte oppleve i forbindelse med tjenester som bookes på hjemmesiden.

Innholdet og budskapet på Båtvaskeriets hjemmesider er utarbeidet i samråd med Fjordservice AS, som eier og drifter båtvaskemaskinen, samt Drive-in Boatwash som er produsent av båtvaskemaskinen.

Betaling av sesongkort og drop-in timer via batvask.no er en transaksjon mellom deg som kunde og Fjordservice AS som tilbyder av tjenesten. Ved spørsmål rundt betaling, ta kontakt med post@vollen-marina.no

Kan min båt vaskes?
Ved bestilling av time bekrefter du å ha lest om din båt kan vaskes i båtvaskemaskinen, under Kan min båt vaskes. Dersom du oppgir uriktig informasjon om din båt, så står du selv ansvarlig for eventuelle skader på egen båt eller båtvaskeanlegg.

Av miljøhensyn ønsker vi ikke å vaske båter med ny-påført bunnstoff. Fjorårets bunnstoff har derimot allerede sluppet mesteparten av sine virkestoffer/gift og kan dermed vaskes. 

No-show fee
Av respekt for andre kunder må kanselleringer foretas minimum 4 timer i forveien av avtalt time. Uteblir oppmøte til avtalt time, eller kansellering skjer etter 4-timers grensen, forbeholder vi oss retten til å fakturere en no-show fee på kr. 400,-.

Påkjøring av port
Ved innkjøringen til båtvaskemaskinen er det en port som stikker opp av vannet og er tydelig markert i gult. Kjør ikke inn i maskinen før porten er senket og du får klarsignal fra operatør. Ved påkjøring av port står du ansvarlig for eventuelle skader på porten og egen båt.

Nedtid
Det gis ikke erstatning eller tilbakebetaling av sesongkortavgift/deler av sesongkortavgift ved driftsavbrudd.

Retningslinjer for Personvern

P.Nor Management eier nettstedet batvask.no inkludert underdomener av batvask.no. Ved å bruke våre nettsider og booking-løsning, samtykker du til behandling av personopplysninger i henhold til denne erklæringen.

Hva er personvern?

Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Hva lagres om deg

Ved opprettelse av en brukerprofil lagres ditt navn og e-post. E-posten er ditt brukernavn for å logge inn på Mine Sider, hvor du kan endre egne timebestillinger og enkelt bestille nye timer ved behov.

Ved timebestilling ber vi om at du oppgir telefonnummer, slik at operatøren på båtvaskemaskinen enkelt kan varsle deg ved eventuelle driftsproblemer eller forsinkelser.

Ved timebestilling ber vi også at du oppgir informasjon om båten som skal vaskes, herunder størrelse og båttype, slik at vi kan være forberedt på hva som skal vaskes. Vi ber deg også opplyse om båtens hjemmehavn (kommune), slik at vi kan føre statistikk over hvor langt båteiere er villig til å reise for å vaske båten sin.

Vi gjør oppmerksom på at brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er selv ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsle Båtvaskeriet umiddelbart.

Markedsføring og elektronisk kommunikasjon

Som registrert bruker godtar du å motta markedsføringsmateriale og annen informasjon knyttet til booking-tjenesten på batvask.no i form av e-post, nyhetsbrev og SMS. Markedsføringsmateriale kan være for eksempel informasjon om pris på tjenester/sesongkort for kommende år, kampanjer, arrangementer, informasjon om våre tjenester, nyåpning av båtvaskemaskiner i nærheten av deg samt annen direkte/indirekte markedsføring. Videre vil også innsamlede opplysninger kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider.

Du kan når som helst reservere deg mot å motta markedsføringshenvendelser ved å klikke på «avslutt abonnement»-linken eller lignende i eposten du mottar. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan avslutte abonnementet for alle typer e-postkorrespondanse etc. fra Tjenestetilbyder, herunder meldinger om bekreftelse av timebestilling og endringer i Brukervilkårene.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige.

Du har rett til å bli glemt. Dette betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet. Dersom du ikke lenger ønsker å benytte Båtvaskeriet sine tjenester kan du be om at informasjon om din bruker slettes.

Cookies og webanalyse

Båtvaskeriet benytter seg av cookies (også kalt informasjonskapsler) på våre nettsider. Cookies er en datafil som lagres på enheten du surfer fra. Båtvaskeriet bruker cookies til å analysere bruken av våre nettsider, samt markedsføringstiltak ved eksempelvis innlegging av kontaktopplysninger (kontakt oss) eller eventuell nedlasting av materiell. Vi benytter Google Analytics.

Ved bruk av våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser både blokkere og slette cookies. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan blokkere og tillate bruken av cookies kan du lese mer på nettvett.no sine sider her (ekstern nettside).

Google Analytics er et webanalyseverktøy som samler inn data og utarbeider statistikk, slik at vi kan forbedre og utvikle våre nettsider. Alle data som blir samlet inn via Google Analytics på våre nettsider blir anonymisert før de lagres av Google. Dersom du ønsker å reservere deg mot Google Analytics finner du mer informasjon om dette her (ekstern nettside).

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Spørsmål

Om du skulle ha spørsmål til denne erklæringen eller du eksempelvis ønsker innsyn i egne personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på kontakt@batvask.no.

Endringer

Vi forbeholder oss enhver tid retten til å endre eller erstatte denne erklæringen. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på batvask.no hvor dato for siste oppdatering er registrert. Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på batvask.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

 

 

Sist oppdatert 22.04.2020