Kan min båt vaskes?

Båtvaskemaskinen på Vollen er levert av Drive-in Boatwash. Den vasker motorbåter og seilbåter inntil 52 fot, med noen unntak. Velg din båttype og les mer. 

Seilbåter

Sjekkliste

Punkt 1

Lengde på kjøl og ror

Kjølens lengde fra vannlinjen og ned må ikke overstige 2,3 meter. Like viktig er det at kjølens lengde fra skrogets bunn og ned ikke overstiger 1,6 meter. Er kjølen for lang, vil maskinen stoppe opp.

Det sammen gjelder roret: rorets lengde fra skroget og ned kan ikke være lengre enn 1,6 meter. Er roret lenger må du si ifra, slik at operatøren stopper børstene før de kommer til roret. Maskinen vasker ikke seilbåter med doble ror.

Punkt 2

Kjølens bredde

Kjølens bredde må ikke overstige 40 cm. Det samme gjelder også bredden der kjølen møter skroget. Er dette området for bredt, vil maskinen stoppe opp.

OBS: På mange langkjølte seilbåter er den øvre delen av kjølen bredere enn 40 cm, og disse kan derfor ikke vaskes.

Punkt 3

Kjølens form

Maskinen kan kun vaske rette kjøler, eller bulber med runde/ovale former med bredde mindre enn 40 cm. Er bulben bredere kan det potensielt skade børstene på maskinen og maskinen stopper opp. Vi vasker IKKE seilbåter med andre bulbformasjoner, som f.eks vingekjøl eller flat bulbkjøl.

Kan vaskes

Kan vaskes

Bulb bredde maks 40 cm
Rett kjøl

Kan IKKE vaskes

Bulb bredde maks 40 cm
Rett kjøl

Punkt 4

Propellens diameter

Propellens bredde må ikke overstige 30 cm. Foldepropeller settes i åpen stilling under vask slik at de folder seg når børstene vasker. 

Motorbåter

Utenbordsmotor

Motorbåter med utenbordsmotor har et skrog som lar seg vaske av børstene i sin helhet. Det samme gjelder båter med drev som kan tiltes opp, eller propeller som stikker ut i akteren som vannjet og surface drive. På akterspeilet kan du benytte en manuell høytrykkspyler som er tilgjengelig på maskinen. Høytrykkspyleren har et forlengerskaft som også lar deg spyle propeller der du kommer til. Skissene nedenfor indikerer hvor børstene kommer til. Hvor godt børstene tar vil variere fra båt til båt.

FØR
ETTER

Surface Drive

FØR
ETTER

Vannjet

FØR
ETTER

Innenbordsmotor

Motorbåter med én sentrert aksling og propeller mindre enn 30 cm har skrog som kan vaskes hele veien. Båter med to akslinger/propeller har skrog som kan vaskes frem til der akslingene bryter igjennom skroget. Har du faste IPS drev, vil børstene kunne vaske frem til propellen.

Èn sentrert aksling med propeller mindre enn 30 cm i diameter

FØR
ETTER

Pod drev

FØR
ETTER

Doble akslinger

FØR
ETTER