Dette er erfaringene med skrogvask

Antares-liten
Del på Facebook
Del på Twitter

1150 skrogvask gjennomført og 475 unike tilbakemeldinger fra brukere. 2018 markerte starten på et banebrytende arbeid med å gjøre båtliv enklere, rimeligere og ikke minst mer miljøvennlig. Her er bakgrunnen for prosjektet og besvarelser fra fjorårets brukerundersøkelse.

Grønn Marina på Vollen i Asker mottok i 2017 støtte til å etablere et skrogvaskeanlegg i sin havn. Tiltaket var en del av et større pilotprosjekt for å kartlegge, teste og kvalitetssikre miljøvennlige alternativer til bunnstoff, samt å fremme bærekraftige løsninger for fremtiden.

Måten vi vedlikeholder våre båter på i dag er ikke bærekraftig og har enorm negativ påvirkning på livet i sjøen og vår egen helse, sier Anders Øgaarden. Vi må alle åpne øynene våre for alternative og mer miljøvennlige metoder som kan erstatte bunnstoff som både er giftig og inneholder mikroplaster. Andre land ligger langt foran oss når det gjelder både forskning og tekniske løsninger. I Grønn Marina tester vi flere av disse løsningene som alene eller i kombinasjon kan gjøre båteiere mindre avhengig av tradisjonelt bunnstoff. Ett av tiltakene er en båtvaskemaskin som gjør det mulig å vaske skroget ved behov igjennom sesongen, i stedet for å påføre nytt bunnstoff.

Anders Øgaarden, prosjektleder Grønn Marina

Gratis vask med støtte fra Miljødirektoratet

2018 ble kickstartet med videre støtte fra Miljødirektoratet. Èn del av støtten var øremerket ubegrenset gratis vask hele sesongen. Formålet var å tiltrekke så mange båteiere som mulig for å teste skrogvask med børster, og samtidig drive informasjonsarbeid rundt miljøvennlige alternativer til bunnstoff.

En forutsetning for å få lov til å vaske båten var at man ikke hadde påført nytt bunnstoff på starten av sesongen. Innen 1. november hadde hele 886 registrerte båteiere vasket båten sin i skrogvaskemaskinen, og totalt 1150 vask ble gjennomført denne sesongen.

Motorbåt fortøyes i båtvaskemaskinen

Verdifulle tilbakemeldinger

Ved sesongslutt ble en spørreundersøkelse utarbeidet og sendt til samtlige registrerte brukere (886 stk), med formål om å kartlegge holdninger, handlingsmønstre og vilje til endring blant båtfolket når det gjelder nye og miljøvennlige løsninger. Av de inviterte, åpnet 652 personer undersøkelsen og 475 leverte inn fullstendig besvarelser, tilsvarende en deltakelse på 53%.

Positive holdninger blant båtfolk

Brukerundersøkelsen avdekker at 9 av 10 båteiere har liten eller ingen kjennskap til biocider i bunnstoff og hvordan disse påvirker organismer i sjøen. Samtidig viser undersøkelsen at hele 8 av 10 sier de kunne tenke seg å kutte ut bunnstoff og benytte seg av alternative og mer miljøvennlige metoder som begrenser begroing. På spørsmål om hvilke hensyn som er viktig for båteieren dersom han/hun skulle benytte seg av alternative løsninger, svarer hele 8 av 10 at miljøet er viktig, 5 av 10 sier tidsbesparing ved vårpuss og opptak, mens 4 av 10 oppgir redusert drivstofforbruk grunnet rent skrog.

Resultatene er oppløftene fordi båteiere viser sterk interesse for alternative og miljøvennlige løsninger, sier Anders Øgaarden. De forstår at båtvedlikehold i dag burde gjøres mer miljøvennlig, men mangler kunnskap om skadeeffekten rundt dagens praksis og hvilke alternative metoder som kan forbedre situasjonen. Her har vi en jobb å gjøre når det gjelder informasjonaarbeid.

Erfaringer med bruk

76% sier det er svært sannsynlig eller ekstremt sannsynlig at de vil fortsette å benytte seg av børstevaskmaskin i 2019. 18% sier det er ganske sannsynlig, mens kun 1,5% sier det ikke er aktuelt å benytte seg av et slikt tilbud. Tilsvarende tall gjelder når brukeren bli spurt om de kunne tenke seg å anbefale tilbudet til andre.

83% oppgav at det var en svært merkbar eller litt merkbar forbedring i fart og fremdrift etter vask, mens 17% oppgav at de opplevde ingen merkbar forbedring. Av de som oppgav at det var en merkbar forbedring etter vask, oppgir 56% at økt fart var den viktigste årsaken etterfulgt av redusert drivstofforbruk med 17%.

Hva fungerte bra og hva må bli bedre?

Resultatene viser at brukerne i all hovedsak har svært positive erfaringer med bruk av børstevaskmaskinen i 2018-sesongen. Likevel har undersøkelsen gitt verdifull innsikt i hvilke områder som må bli bedre:

Generelt sett er tilbakemeldingene meget positive, og det at kun 1,5% ikke kunne tenkte seg å benytte seg av et slikt tilbud igjen sier mye. Likevel ser vi at det er noen forskjeller i erfaringer av resultat etter vask, sier Anders. Båtskrog kommer i mange ulike former, og på grunn av børstenes statiske stilling i maskinen vil noen båter oppleve et bedre vaskeresultat enn andre. For eksempel er tilbakemeldingen fra seilbåter at det kan etterlates en smal stripe midt under båten på langs, hvor børstene ikke kom like godt til. Det samme gjelder noen områder øverst på kjølen. Motorbåter med utenbordsmotor er de båtene som i fjor opplevde desidert best resultat. Produsenten Drive-in Boatwash er klar over begrensningene og jobber stadig med produktutvikling. Med tiden vil denne teknologien utvikles, avslutter Anders.

Videre støtte i 2019

Pilotprosjektet med båtvask på Vollen Marina er inne i sitt tredje år. Prosjektet har også i 2019 fått støtte fra Miljødirektoratet, men ikke nok til å tilby ubegrenset gratis vask som i fjor. Midlene vil likevel gagne båteiere ved at det tilbys 40% rabatt på sesongkort og 20% på enkeltvask.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta oppdateringer fra oss på e-post.